Nawigacja podwodna (Underwater Navigation Diver PSAI)

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAWIGACJI POD WODĄ?

Ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej.
Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • wiek min.15 lat (zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
 • kompas

CZAS TRWANIA KURSU

 • min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2 godz.)

 • środowisko wodne
    a) widoczność
    b) dźwięk
    c) prądy
    d) pływy
    e) falowanie
 • nawigacja naturalna
    a) kontury dna
    b) podwodne obiekty
    c) prądy
    d) falowanie
    e) światło
    f) głębokość
 • kompas
    a) typy
    b) budowa
 • użycie kompasu
 • szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

 • nurkowanie na zadany azymut
 • nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

 • po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej
DANE KONTAKTOWE: