Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (Night Diving / Limited Visibility Diver PSAI)

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH?

 • ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
 • również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU

 • Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
 • Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • podstawowy sprzęt nurkowy
 • min. 2 latarki nurkowe
 • strobo
 • kompas

CZAS TRWANIA KURSU

min. 1 dzień

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2godz.)
TEMATY:

 • nurkowania nocne tak czy nie ?
 • zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
 • odpowiedni dobór sprzętu
 • komunikacja pomiędzy partnerami
    a) dobra widoczność
    b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
 • nawigacja
 • zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 – 4 nurkowania, min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.)

 • odpowiednie zabezpieczenie akwenu
 • umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
 • nawigacja
 • znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

DANE KONTAKTOWE: